Prenumeratos taisyklės

Mokėdami už prenumeratą būtinai nurodykite leidinio pavadinimą, pristatymo adresą ir telefoną.

Atsisakius prenumeratos, skaičiuojamas 10 proc. administravimo mokestis.

Jeigu leidinį pristato "Lietuvos pašto" tarnybos, rajonuose pirmadienio laikraštis jus pasieks antradienį.

Redakcija už "Lietuvos pašto" darbo laiką ir paslaugų kokybę neatsako.