Portalo svečias

Erika Gaverska-Valaitė

Erika Gaverska-Valaitė

Liepos 12 dieną portale svečiuosis įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro fizinių asmenų bankroto konsultantė Erika Gaverska-Valaitė. Užduokite klausimą. 

Petreikis Saulius
2018-07-09 09:41
Klausimas:
Ar gali būti paimtas asmens automobilis, kuris naudojamas darbui?
Petreikis Saulius
2018-07-08 20:15
Klausimas:
Jeigu bankrutuojantis asmuo turi aukso žiedą, kitų papuošalų, ar jie kokiu nors būdu paimami kreditorių naudai?
Vida Jurašienė
2018-07-08 12:39
Klausimas:
Kiek pajamų paliekama fizinį bankrotą paskelbusiam žmogui? Skaičiuojama procentais ar paliekama tam tikra suma, reikalinga pragyvenimui?
Interesantas
2018-07-07 18:00
Klausimas:
Kiek kainuoja bankroto administratoriaus paslaugos? Ar priklauso tai nuo skolos dydžio?
Vainutienė Marija
2018-07-07 14:17
Klausimas:
Kaip gyventi pasibaigus bankroto terminui? Ar galima vėl įsigyti turtą lizingu? Ar bankai teikia paskolas?
Rima Rima
2018-07-06 10:02
Klausimas:
Ar iškėlus asmeninio bankroto bylą nenukenčia išsiskyrusio vyro vaikams mokami alimentai? O jei šeima neišsiskiria, gal mažiau lieka vaikams lėšų?
Lingys Vytautas
2018-07-06 08:02
Klausimas:
Per kiek laiko turi būti pradėtos įmonės pradėto bankroto procedūros? Ar direktorius kaip ir kiti darbuotojai turi pirmumo teisą bankroto atveju atgauti skolą – neišmokėtą atlyginimą?
X X
2018-07-05 22:09
Klausimas:
Ar įmonės bankroto procedūrą gali inicijuoti darbuotojas, jei darbdavys keletą mėnesių nesumoka atlyginimo bei už jį priklausančių mokesčių?
Romanas iš Kauno
2018-07-05 19:01
Klausimas:
Ar iškėlus bankroto bylą įmonė gali vykdyti finansines prievoles savo nuožiūra, pvz., atsiskaityti su vienu iš tiekėjų?
Juška Robertas
2018-07-05 15:17
Klausimas:
Ar galima tikėtis fizinio asmens bankroto, jei pilietis prasilošė?
Juška Robertas
2018-07-05 12:26
Klausimas:
Ar pasibaigus bankroto terminui kreditoriai gali reikšti pretenzijas į paveldėtą turtą arba loterijos laimėjimą?
Vaznelė Sigita
2018-07-05 11:55
Klausimas:
Kokius dokumentus reikia pateikti prašant pradėti asmens bankroto bylą?
Virginijus L.
2018-07-05 09:54
Klausimas:
Gal paprasčiau paskelbti asmeninį bankrotą kokioje nors užsienio šalyje? Ar tai kainuotų brangiau ar pigiau?
Virginijus L.
2018-07-04 15:59
Klausimas:
Ar teismas nurodo, ar žmogus pats gali pasirinkti bankroto administratorių?
JONIKAS VIDMANTAS
2018-07-04 12:40
Klausimas:
Kokios bankroto proceso procedūros, jei skolos susidarė dėl kitų asmenų nesąžiningos veiklos?
Blekaitytė Vilija
2018-07-04 11:53
Klausimas:
Kokio dydžio turi būti skola, kad būtų galima kreiptis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo?
Bajorinienė Ilona
2018-07-03 15:42
Klausimas:
Ar vyrui iškėlus bankroto bylą, gali būti parduotas šeimos butas, kuriame be bankrutavusio asmens gyvena žmona ir trys nepilnamečiai vaikai? Ar turi pirmumo teisę vyro dalį išpirkti žmona?
Tyla Jonas
2018-07-03 11:11
Klausimas:
Ar pasibaigus fizinio asmens bankrotui nurašomos visos skolos? Pavyzdžiui, įsiskolinimas „Sodrai“, Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Kisielius Vidas
2018-07-03 09:15
Klausimas:
Kiek laiko tęsiasi fizinio asmens bankrotas? Ar galima nepalankiai susiklosčius gyvenimo aplinkybėms bankrutuoti antrą kartą? Ar yra apribojimai dėl skaičiaus?
Petreikis Saulius
2018-07-09 09:41
Klausimas:
Ar gali būti paimtas asmens automobilis, kuris naudojamas darbui?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Po bankroto bylos iškėlimo joks turtas iš fizinio asmens negali būti paimamas. Kreditorių reikalavimo tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekte asmuo turėtų nurodyti, kad automobilio parduoti nenumato, nes jis būtinas fizinio asmens poreikiams tenkinti, t.y. uždirbti pajamas, iš kurių iš dalies būtų tenkinami kreditorių reikalavimai.
Petreikis Saulius
2018-07-08 20:15
Klausimas:
Jeigu bankrutuojantis asmuo turi aukso žiedą, kitų papuošalų, ar jie kokiu nors būdu paimami kreditorių naudai?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Prie pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą fizinis asmuo turi pridėti viso turimo turto sąrašą (nekilnojamasis turtas; sąskaitose esančios lėšos; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos, kiti vertybiniai popieriai ir kitas turtas) ir fizinio asmens nurodoma jo vertė. Teismui iškėlus bankroto bylą fizinis asmuo per dviejų mėnesių laikotarpį turi paruošti ir pateikti bankroto administratoriui kreditorių reikalavimo tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektą. Šiame plane turi būti nurodyta numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu. Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėtų, kad asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus. Pažymėtina, kad po bankroto bylos iškėlimo joks turtas iš asmens nėra paimamas. Fizinis asmuo pats deklaruoja visą savo turimą turtą, numato jo pardavimo terminus, tvarką ir kainą. Iš turto pardavimo gautos pajamos yra skiriamos kreditorių reikalavimams tenkinti ir administravimo išlaidoms apmokėti.
Vida Jurašienė
2018-07-08 12:39
Klausimas:
Kiek pajamų paliekama fizinį bankrotą paskelbusiam žmogui? Skaičiuojama procentais ar paliekama tam tikra suma, reikalinga pragyvenimui?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti nurodyta kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti. Teismas nutartyje iškelti bankroto bylą nurodys lėšų sumą, kurią fizinis asmuo turės teisę naudoti savo būtiniesiems poreikiams tenkinti. Būtinųjų poreikių išlaidas dažniausiai sudaro būsto išlaikymo išlaidos, išlaidos maistui, drabužiams, vaistams ir pan.
Interesantas
2018-07-07 18:00
Klausimas:
Kiek kainuoja bankroto administratoriaus paslaugos? Ar priklauso tai nuo skolos dydžio?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimas administratoriui. Bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme (keturių mėnesių laikotarpis) dienos atlyginimo administratoriui suma negali būti didesnė kaip trys MMA. Nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme dienos administratoriui dažniausiai mokamas fiksuoto dydžio mėnesinis atlyginimas, kurio dydis priklauso nuo fizinio asmens bankroto proceso sudėtingumo. Praktikoje šis atlyginimas svyruoja nuo 30 iki 100 eurų per mėnesį.
Vainutienė Marija
2018-07-07 14:17
Klausimas:
Kaip gyventi pasibaigus bankroto terminui? Ar galima vėl įsigyti turtą lizingu? Ar bankai teikia paskolas?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Po bankroto bylos pabaigos asmeniui belieka gyventi ilgai ir laimingai. Asmuo neturi jokių neįvykdytų įsipareigojimų (jeigu nėra įstatyme numatytų išimčių), gali pagal savo galimybes įsigyti ką tiktai nori, prisiimti naujus įsipareigojimus ir t.t. Svarbiausia įvertinti bankroto proceso metu įgautą patirtį ir stengtis išvengti tokių pačių klaidų.
Rima Rima
2018-07-06 10:02
Klausimas:
Ar iškėlus asmeninio bankroto bylą nenukenčia išsiskyrusio vyro vaikams mokami alimentai? O jei šeima neišsiskiria, gal mažiau lieka vaikams lėšų?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti nurodyta fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, ir duomenys apie fizinio asmens sudarytas asmenų išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis. Jeigu bankrutuoja sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis, savo bankroto byloje šis asmuo privalėtų nurodyti išlaikomiems asmenims kiekvieną mėnesį mokamų lėšų sumas ir šiuos mokėjimus vykdyti. Vaikams išlaikyti skiriamos lėšos turi būti naudojamos tik vaikų poreikiams tenkinti. Piniginių lėšų reikalavimai vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai) baigus fizinio asmens bankroto bylą nėra nurašomi. Pasibaigus bankroto procesui, informacija apie fizinio asmens bankrotą bus skelbiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje dešimt metų nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar baigimo dienos. Ši informacija gali būti naudojama finansų ir kredito institucijų vertinant fizinio asmens kredito istoriją.
Lingys Vytautas
2018-07-06 08:02
Klausimas:
Per kiek laiko turi būti pradėtos įmonės pradėto bankroto procedūros? Ar direktorius kaip ir kiti darbuotojai turi pirmumo teisą bankroto atveju atgauti skolą – neišmokėtą atlyginimą?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Jeigu įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas nedelsiant privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki (t.y. įmonė negali mokėti skolų, vykdyti kitų prisiimtų įsipareigojimų ir pradelstos įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės) ir įmonės akcininkų susirinkimas, gavęs informaciją iš įmonės vadovo apie tai, kad įmonė yra nemoki, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi būti pateiktas Apygardos teismui pagal įmonės juridinio adreso registracijos vietą. Svarbu pažymėti, kad įmonės vadovas privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas, įmonei esant nemokiai, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonių bankroto proceso metu pirmąją eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Direktoriaus ir visų kitų buvusių įmonės darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, tenkinami pirmąją eile.
X X
2018-07-05 22:09
Klausimas:
Ar įmonės bankroto procedūrą gali inicijuoti darbuotojas, jei darbdavys keletą mėnesių nesumoka atlyginimo bei už jį priklausančių mokesčių?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Darbuotojas turi teisę inicijuoti įmonei bankroto bylą, jeigu įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio. Tokiu atveju darbuotojas apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi raštu pranešti įmonei. Jeigu įmonė neįvykdo savo įsipareigojimų per 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos, darbuotojas teikia ieškinį teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.
Romanas iš Kauno
2018-07-05 19:01
Klausimas:
Ar iškėlus bankroto bylą įmonė gali vykdyti finansines prievoles savo nuožiūra, pvz., atsiskaityti su vienu iš tiekėjų?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta Įmonių bankroto įstatymo. Įmonės bankroto proceso metu kreditorių reikalavimai tenkinami įstatymo nustatyta eile ir tvarka.
Juška Robertas
2018-07-05 15:17
Klausimas:
Ar galima tikėtis fizinio asmens bankroto, jei pilietis prasilošė?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Teismas atsisakys iškelti asmeniui bankroto bylą, jeigu paaiškės, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).
Juška Robertas
2018-07-05 12:26
Klausimas:
Ar pasibaigus bankroto terminui kreditoriai gali reikšti pretenzijas į paveldėtą turtą arba loterijos laimėjimą?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Baigus fizinio asmens bankroto bylą likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Jeigu bankroto proceso metu asmuo neturėjo reikalavimų dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, baigus bankroto bylą kreditoriai negalės reikšti pretenzijų į paveldėta turtą arba loterijos laimėjimą.
Vaznelė Sigita
2018-07-05 11:55
Klausimas:
Kokius dokumentus reikia pateikti prašant pradėti asmens bankroto bylą?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Asmuo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie tai raštu turi pranešti visiems savo kreditoriams. Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą teikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui. Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai. Fizinis asmuo gali pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Prie pareiškimo pridedami fizinio asmens kreditorių, skolininkų ir turto sąrašai, informacija apie įkeistą turtą, dokumentai, patvirtinantys gaunamas ir numatomas gauti pajamas, įrodymai, patvirtinantys, kad fizinio asmens kreditoriai buvo raštu informuoti apie ketinimą inicijuoti bankroto bylą, informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas bylas, fizinio asmens išlaikomų asmenų sąrašas, kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos. Bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejami fiziniai asmenys gali bankrutuoti pagal vieną bylą.
Virginijus L.
2018-07-05 09:54
Klausimas:
Gal paprasčiau paskelbti asmeninį bankrotą kokioje nors užsienio šalyje? Ar tai kainuotų brangiau ar pigiau?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Fizinis asmuo turi teisę inicijuoti sau bankroto bylą toje šalyje, kurioje yra pagrindiniai asmens interesai, t.y. toje šalyje, kurioje fizinis asmuo gyvena, dirba, turi turto ir t.t. Daugeliu atveju fiziniai asmenys, ketindami bankrutuoti kitose ES valstybėse (populiariausios Latvija, Didžioji Britanija), dirbtinai susikuria sąlygas bankrutuoti, t.y. išsinuomoja būstą, kurį laiką įsidarbina ir tik po to kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kiekvienas fizinis asmuo, prieš priimdamas sprendimą bankrutuoti kitoje valstybėje, turėtų kiek įmanoma tiksliau suskaičiuoti savo būsimas bankroto išlaidas kitoje valstybėje ir palyginti jas su bankroto proceso išlaidomis Lietuvoje.
Virginijus L.
2018-07-04 15:59
Klausimas:
Ar teismas nurodo, ar žmogus pats gali pasirinkti bankroto administratorių?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Teikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo asmuo turi teisę pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka.
JONIKAS VIDMANTAS
2018-07-04 12:40
Klausimas:
Kokios bankroto proceso procedūros, jei skolos susidarė dėl kitų asmenų nesąžiningos veiklos?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Fizinio asmens bankroto procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas. Įstatymo nuostatos, vadovaujantis kuriomis yra vykdomos bankroto procedūros, yra bendros visiems bankrutuojantiems fiziniams asmenims. Įstatymas nenumato skirtingų fizinio asmens bankroto procedūrų priklausomai nuo skolų ir prievolių kreditoriams atsiradimo priežasčių bei atsiradimo pagrindų.
Blekaitytė Vilija
2018-07-04 11:53
Klausimas:
Kokio dydžio turi būti skola, kad būtų galima kreiptis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškelta asmeniui, negalinčiam įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (MMA). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu MMA dydis yra lygus 400 eurų, bankroto byla galėtų būti iškelta fiziniam asmeniui, kurio pradelstų skolinių įsipareigojimų suma siekia 10 tūkst. eurų.
Bajorinienė Ilona
2018-07-03 15:42
Klausimas:
Ar vyrui iškėlus bankroto bylą, gali būti parduotas šeimos butas, kuriame be bankrutavusio asmens gyvena žmona ir trys nepilnamečiai vaikai? Ar turi pirmumo teisę vyro dalį išpirkti žmona?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Fizinio asmens bankroto proceso metu yra parduodamas bankrutuojančiam asmeniui priklausantis turtas, taip pat ir bankrutuojančiam asmeniui priklausančio šeimos būsto, kuriame gyvena sutuoktinis ir vaikai, dalis. Pažymėtina tai, kad įstatymas numato tam tikrą šio turto pardavimo procedūrą vaikų teisių apsaugai užtikrinti. Įstatymas numato, kad tuo atveju, kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po šešių mėnesių nuo plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Įstatyme nėra numatyta sutuoktinio pirmumo teisė įsigyti parduodamą šeimos būsto dalį, tačiau įstatymas numato, kad iki varžytinių paskelbimo dienos bankrutuojantis fizinis asmuo gali surasti ir pasiūlyti bankroto administratoriui turto pirkėją. Jeigu pirkėjas iki varžytinių paskelbimo dienos į depozitinę sąskaitą įmoka pinigų sumą, ne mažesnę už pradinę varžytinėse parduoti numatomo turto pardavimo kainą, varžytinės neskelbiamos. Atsižvelgiant į tai, sutuoktinis faktiškai turėtų galimybę bankroto proceso metu parduodamą, bankrutuojančiam asmeniui priklausančią šeimos būsto dalį įsigyti pirmumo teise, ne varžytinėse.
Tyla Jonas
2018-07-03 11:11
Klausimas:
Ar pasibaigus fizinio asmens bankrotui nurašomos visos skolos? Pavyzdžiui, įsiskolinimas „Sodrai“, Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Užbaigus fizinio asmens bankroto procesą, likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi. Tačiau pažymėtina tai, kad įstatymas išskiria tam tikrus atvejus, kai esami įsiskolinimai, užbaigus fizinio asmens bankroto procesą, nėra nurašomi. Įstatymas numato, kad reikalavimai dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) ir reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nėra nurašomi. Nepadengti įsiskolinimai valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV), jeigu tai nėra bauda už padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, bankroto procesui pasibaigus, būtų nurašomi.
Kisielius Vidas
2018-07-03 09:15
Klausimas:
Kiek laiko tęsiasi fizinio asmens bankrotas? Ar galima nepalankiai susiklosčius gyvenimo aplinkybėms bankrutuoti antrą kartą? Ar yra apribojimai dėl skaičiaus?
Erika Gaverska-Valaitė Erika Gaverska-Valaitė
2018-07-13
Atsakymas:
Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą yra rengiamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas. Įstatymas numato, kad plano įgyvendinimo trukmė yra treji metai. Taigi, fizinio asmens bankroto procedūros trunka trejus metus. Pažymėtina tai, kad apribojimų fiziniam asmeniui bankrutuoti pakartotinai įstatymas nenumato, tad, susiklosčius nepalankioms gyvenimo aplinkybėms ir fiziniam asmeniui vėl tapus nemokiam, jis turėtų galimybę vėl kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Kartu pažymėtina tai, kad įstatyme yra numatyta, jog šia teise fizinis asmuo gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jei nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos praėjo dešimt metų.

Pasiūlyk svečią

*Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami pasiūlymo administravimo tikslais

Visas archyvas

Daugiau...